Projekti

Impresivni rezultati poslovanja društva ZEOS eko-sistem u 2017. godini

20.09.2018.

ZEOS eko-sistem je u svojstvu operatera sistema, ovlaštenog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH, tijekom 2017. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine uspješno, na ekološki prihvatljiv način zbrinuo 1.797.347 kg (ažuriran podatak) električnog i elektronskog otpada, što je oko 30% od ukupno plasirane e-opreme na tržište FBiH od strane obveznika ZEOS eko-sistema.

Osim izrazito opasnog e-otpada, 179.540 kg rashladnih uređaja, koji je izvezen u Austriju na reciklažu, ostala ukupna količina e-otpada je zauvijek preusmjerena iz prirode i sa deponija u reciklažni sektor Bosne i Hercegovine, čime se direktno daje poticaj domaćoj ekonomiji u smislu povećanja obima njihovog posla i otvaranja novih “zelenih” radnih mjesta.

Pozivamo sva pravna lica koja imaju veću količinu električnog i elektronskog otpada da nas kontaktiraju putem telefona 033 628 606 ili putem e-maila: info@zeos.ba. Preuzimanje, transport i reciklaža e-otpada je BESPLATNA!

Nalog za preuzimanje e-otpada možete preuzeti OVDJE

Manje količine e-otpada građani mogu odložiti na neku od postojećih lokacija, mapu možete pogledati ovdje.

Više na: https://manager.ba/kolumne/impresivni-rezultati-poslovanja-dru%C5%A1tva-zeos-eko-sistem-u-2017-godini 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj