Projekti

Jeste li znali? - Međunarodni dan e-otpada 14. oktobar

02.10.2020.

U Evropi svako kućanstvo, u prosjeku, posjeduje 72 električna i elektronska uređaja, od koji je 11 pokvareno ili se više ne koriste.

Koliko ti imaš viška uređaja ?

Znaš li da ih možeš reciklirati besplatno na www.zeos.ba

#EWasteDay #PassItOn


Povezane vijesti:

Penny plus Blažuj je dobio kontejnere za električni i elektronski otpad
Kupujete li u Penny plus i Penny marketi Blažuj? Sada imate mogućnost da tu besplatno odložite svoje male aparate (20x12 cm) i plinske (štedne, fluo i led sijalice).


Kako funkcioniše sistem reciklaže električnog otpada u FBiH?
Pogledajte šta o tome kaže gđa. Elma Babić-Džihanić, pomoćnica direktora društva ZEOS eko-sistem.


Znate li lokaciju reciklažnog dvorišta za e-otpad u Kantonu Sarajevo?
Sa obzirom da se veliki aparati i ostale kategorije električnog i elektronskog otpada dimenzija većih od 45x45 cm, uključujući i plinske sijalice, ne mogu odlagati u ZEOS-ove ulične kontejnere, građanima je na besplatno korištenje stavljeno i reciklažno dvorište na Otoci. 


Međunarodni dan e-otpada 2020 sa fokusom na edukaciju uslijed virusa Covid-19
Nakon uspjeha u 2019. godini i unatoč pandemiji, 14. oktobra 2020. godine održati će se treći Međunarodni dan e-otpada, s ciljem promocije pravilnog zbrinjavanja e-otpada u cijelom svijetu. Ove godine će se poseban fokus posvetiti edukaciji djece i mladih o načinima rješavanja rastućeg problema e-otpada. Aktivnosti će se odvijati putem interneta ili u skladu s lokalnim propisima.


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj