Projekti

U Mostaru i Tuzli implementiran projekat Zelena e-volucija

06.04.2023.

U perodu od jula 2022. godine pa do aprila 2023. godine ZEOS eko-sistem d.o.o. je u okviru projekta Zelena e-volucija, a zahvaljujući sufirnansiranju Fonda za zaštitu okoliša FBiH, implementirao novi ekološki projekat za dobrobit lokalne zajednice. Naime radi se o unapređenju sistema za sakupljanje e-otpada, te povećanje dostupnosti besplatne usluge zbrinjavanja i reciklaže za što veći broj stanovnika.

Mjesto implementacije projekta bili su gradovi Mostar i Tuzla, koji su dobili po 8 (osam) kontejnera za e-otpad, ukupno 16 komada kontejnera. Kontejneri imaju kapacitet do 300 kg e-otpada, što znači da mogu da zaprime cca 150 komada malih aparata. Kontejneri su postavljeni u saradnji sa lokalnim gradskim službama, a pri postavljanju vodilo se računa da su kontejneri na frekventnim mjestima i dostupni stanovništvu. Kroz medijsku kampanju je informisano 450.838 stanovnika, a pored toga eko poruke na njima stanovništvu će služiti kao dnevni podsjetnik da se e-otpad može i treba odlagati drugačije. U toku trajanja projekta u kontejnerima je sakupljeno 3.100 kg e-otpada.

Cilj ovoga projekta bio je postavljanje nove infrastrukture za pravilno odlaganje e-otpada, te poboljšanje uvijeta život stanovništva kroz uspostavljanje nove besplatne usluge za pravilno odlaganje e-otpada.

U tabeli ispod možete pogledati sve lokacije kontejnera za e-otpad

Mostar

Tuzla

 • Cernica (iza objekta Elektrodistribucije Mostar)
 • Balinovac
 • Ulica Dubrovačka (kod ZAP-a)
 • Tekija
 • Sjeverni logor
 • Centar II (kod OŠ Ilije Jakovljevića)
 • Ulica kralja Tomislava (iza pizzerie Megi)
 • Rodoč (preko puta škole)
 • Naselje Irac-Kreka, ul. Ismeta Mujezinovića
 • Naselje Mejdan, ul. Bosne srebrene
 • Naselje Tušanj, ul. Meše Selimovića
 • Naselje Stari Grad, ul. Pozorišna
 • Naselje Bulevar, ul. Dr. Rose H.Vuković
 • Naselje Stupine, ul. Mehmedalije Maka Dizdara
 • Naselje Sjenjak, ul. Ismeta Mujezinovića
 • Naselje Sjenjak, ul. Ismeta Mujezinovića


Termin e-otpad odnosi se na sve što je radilo na struju ili baterije, tu potpadaju mali aparati, alati, veliki uređaji, električne igračke, laptopi, mobiteli, punjači, oprema za rekreaciju, različiti instrumenti, TV-monitori i slično. Građani imaju priliku u kontejnere odložiti e-otpad dimenzija do 45cm. Adrese svih kontejnera sa tačnim adresama i slikama se nalaze na karti putem web stranice www.zeos.ba. U e-otpadu se nalaze opasne supstance poput bromiranih usporivača gorenja, hroma, selena, berilijuma, arsena, koji mogu štetno uticati na zdravlje stanovništva, stoga pozivamo sve građane na odgovornost i pravilno odlaganje e-otpada.

O projektu
Nositelj projekta: ZEOS eko-sistem d.o.o.
Vrijednost projekta: 47.960,00 KM
Projekat je sufinansirao: Fond za zaštitu okoliša FBiH www.fzofbih.org.ba u iznosu od 25.000,00 KM (52,13%)
Period projekta: 06.07.2022 – 06.04.2023.
Kontakt podaci: Mahir Bjelonja +387 33 628 606

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj