Izvještaj o stanju okoliša i zbrinjavanju električnog i elektronskog ...

Svake godine u našoj kompaniji nastojimo da unaprijedimo naše radne procese u oblasti reciklaže električnog i elektronskog otpada sa našim partnerima. Dugoročni zakonski ciljevi sakupljanja ove vrste otpada koji su postavljeni pred ZEOS eko-sistem d.o.o., putem zakonskih propisa, za nas predstavljaju važnu obavezu.

Saznaj više

6. april Dan grada Sarajeva

Osnivačem grada Sarajeva smatra se Isa-beg Ishaković, a sam grad su izgradili starosjedioci. Napravljen na raskrsnici rimskih puteva, nikao je grad koji je još tada bio raskrsnica kultura i religija i nakon više od 500 godina to i ostao.

Saznaj više

Eko vijesti

Sa njega više ne možeš poslati SMS svojoj najdražoj osobi, ali mu ZEOS-ov ulični kontejner može dati novu svrhu. Odloži elektronski otpad pravilno i prati koliko je sakupljeno na www.zeos.ba. #share #NeGomilajRecikliraj

Saznaj više

Godišnji izvještaji

Ne gomilaj - recikliraj!