Koristite li besplatnu uslugu reciklaže električnog otpada u svojoj kompaniji?

Besplatna reciklaža električnog otpada uz dokumentaciju i rješenje bez stresa. Zvuči odlično?

Saznaj više

Jeste li koristili reciklažno dvorište za električni otpad na Otoci?

Obratite pažnju prilikom čišćenja doma, jer sve što je radilo na struju ili baterije (male i VELIKE aparate) možete odložiti besplatno. Video gdje se nalazi reciklažno dvorište pogledajte ovdje:

Saznaj više

Uključite se u ZEOS eko-sistem

Uvozite, distribuirate ili prodajete električne i elektronske uređaje, a ne izvršavate obaveze u skladu sa Pravilnikom o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda?

Saznaj više

Godišnji izvještaji

Ne gomilaj - recikliraj!