Godišnji izvještaj operatera za 2021. godinu

Uvodna riječ direktora o rezultatima poslovanja Imamo vrlo optimistične podatke kada je u pitanju svijest stanovništva o e-otpadu, jer smo od početka poslovanja 2013. do danas, u 2021. ostvarili najbolje rezultate sakupivši 2.958 tona e-otpada. Izvještaj o poslovanju preuzmite ovdje.

Saznaj više

Postavljeni kontejneri za električni i elektronski otpad u Općini Jablanica

U sali za sastanke Općine Jablanice danas je potpisan Memorandum o saradnji Općine Jablanica i ZEOS eko-sistema d.o.o. iz Sarajeva o uspostavljanju sistema sakupljanja električnog i elektronskog otpada.

Saznaj više

Postavljeni kontejneri za e-otpad u Gradu Visoko

ZEOS eko-sistem d.o.o. je u službi ovlaštenog operatera sistema za upravljanje električnim i elektronskim otpadom finansirao nabavku i postavljanje tri (3) kontejnera za e-otpad u Gradu Visoko.

Saznaj više

Godišnji izvještaji

Ne gomilaj - recikliraj!