Izvoz opasnih fluorescentnih cijevi i CFL sijalica na pravilno zbrinjavanje

ZEOS eko-sistem d.o.o. je u službi ovlaštenog operatera organizovao sakupljanje, te finansirao troškove izvoza i konačnog zbrinjavanja plinskih sijalica, u certificiranoj kompaniji BEC Becker Elektrorecycling Chemnitz GmbH, Njemačka.

Saznaj više

Otvoreno reciklažno dvorište u Općini Ilijaš

Danas 28.02.2023. bilo nam je čast i zadovoljstvo da u službi ovlaštenog operatera prisustvujemo otvaranju novog reciklažnog dvorišta u Općini Ilijaš.

Saznaj više

Uredba o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad

Ovom uredbom utvrđuju se kriteriji za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad, način i rokovi dostavljanja godišnjeg izvještaja, obveznici plaćanja naknade, kriteriji za obračun, visinu, način obračunavanja i plaćanja naknade, definiraju se uloge i odgovornosti učesnika u sistemu, nadzor nad provođenjem uredbe te kaznene odredbe.

Saznaj više

Godišnji izvještaji

Ne gomilaj - recikliraj!