Istraživanje - Analiza mišljenja i stavova građana po pitanju upravljanja električnim i elektronskim otpadom

ZEOS eko-sistem d.o.o. u službi ovlaštenog operatera sistema, a sa ciljem unapređenja sistema zbrinjavanja i upravljanja električnim i elektronskim otpadom, je sproveo detaljno istraživanje javnog mišljenja građana, kako bi se utvrdilo trenutno stanje nivoa svijesti, ali i stečene navike koje građani praktikuju prilikom odlaganja ove vrste otpada.

Saznaj više

Učenici zaključno sa Danom planete Zemlje sakupili preko 5.000 kilograma otpada i predali ga na reciklažu

Dan planete Zemlje nastupa 22. aprila, a ovogodišnja tema je Obnovimo našu planetu, sa ciljem razvoja svijesti o klimatskim promjenama i motivacije za promjene u ponašanju prema okolišu generalno, kako bi planetu sačuvali za budućnost naše djece.

Saznaj više

Intervju o važnosti operatera sistema i načinu zbrinjavanja e-otpada u FBiH

Pogledajte intervju sa g. Mahirom Bjelonjom, Koordinatorom za sakupljanje i marketing društva ZEOS eko-sistem d.o.o.

Saznaj više

Godišnji izvještaji

Ne gomilaj - recikliraj!