Projekti

ZEOS U SARADNJI SA 140 ŠKOLA SAKUPIO 98.932 kg E-OTPADA - ZELENA REVOLUCIJA 2

24.06.2023.

Zelena revolucija 2 se desila u BiH! ZEOS eko-sistem (www.zeos.ba)  je realizovao drugi dio najvećeg ekološkog projekta sa školama i učenicima, ovaj put iz svih deset kantona Federacije BiH. Učenici osnovnih škola su učili i radili na području zaštite životne sredine, sakupljajući e-otpad i osiguravajući čistu budućnost bez e-otpada za sve generacije.

Škole su pokazale veliko interesovanje za saradnju, 140 škola je uzelo svoje učešće, a takmičilo se ukupno 60.000 učenika. Sve škole su, od ZEOS-a dobile kante za e-otpad, materijal, letke i plakate. Učenici, ali i građani, su za manje od tri mjeseca, sakupili  98.932 kg e-otpada. Najviše e-otpada, 54.920 kg, sakupili su učenici Osnovne škola Brestovsko, Kiseljak (SBK), zatim učenici Osnovne škole Tušanj, Tuzla (TK) sa 7.080 kg, a treće mjesto osvojila je Prva Sanska škola, Sanski most (USK) sa 3.565 kg sakupljenog e-otpada.

Vrlo je bitno istaknuti da je Osnovna škola Brestovsko u okviru prostorija svoje škole zajedno sa svojih 77 učenika sakupila 4.408 kg, a da su učenici preko pravnih lica i lokalne zajednice sakupili dodatnih 50.512 kg e-otpada. Ova škola je ujedno i pobjednica za najveću sakupljenu količinu e-otpada po učeniku.

Škole će za svoj agnažman dobiti obezbijeđene nagrade i to

  • Za osvojeno prvo mjesto u sakupljanju e-otpada - eko učionica u vrijendosti od 5.000,00 KM
  • Za osvojeno drugo mjesto u sakupljanju e-otpada – televizor  za učionicu
  • Za osvojeno treće mjesto u sakupljanju e-otpada – projektor  za učionicu
  • Za osvojenu najveću količinu e-otpada po učeniku – televizor za učionicu

Nagrade će zvanično biti uručene u narednom periodu. A škole će i ove godine dobiti novac za sadnice sa ciljem uređenja školskog dvorišta ili opštinskog parka, a u skladu sa sakupljenom količinom e-otpada, osim škola koje su osvojile pomenute nagrade.

Pogledajte deset najbolje rangiranih škola, a spisak rezultata svih škola možete pogledati klikom na link ovdje.

RB Škola Sakupljeno u školi Sakupljeno od pravnih lica Ukupno Broj učenika
1 Osnovna škola Brestovsko, Kiseljak 4.408 50.512 54.920 77
2 JU OŠ TUŠANJ TUZLA 85 6.995 7.080 856
3 Osnovna škola Prva sanska škola, Sanski Most 3.105 460 3.565 170
4 Osnovna škola Džemal Bijedić Tešanj 200 3.020 3.220 498
5 OŠ 15 april Doboj Kakanj 1.757 0 1.757 420
6 Osnovna škola, Katolički školski centar Sveti Josip, Općina Centar 929 720 1.649 523
7 OŠ Mula Mustafa Bašeskija ,Donje Moštre 1.522 0 1.522 1101
8 Osnovna škola Cim Mostar 1.190 0 1.190 230
9 Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa 1.177 0 1.177 175
10 OŠ "Safvet - beg Bašagić" Novi Travnik 120 780 900 517

 

Postavljena infrastruktura u školama ostaje na raspolaganju malenim čuvarima okoliša, a ZEOS eko-sistem će organizovati redovno pražnjenje i odvoz e-otpada koji škola bude sakupljala.

ZEOS je još jednom pokazao svoju važnu ulogu operatera sistema u procesu promjene navika i izgradnje svijesti stanovništva o potrebi pravilnog odlaganja i reciklaže e-otpada, te u konačnici zbrinjavanja e-otpada kako bi se smanjilo zagađenje i povećala stopa reciklaže u našoj državi.

Napominjemo također, da je ZEOS-ova usluga besplatnog odvoza e-otpada sa kućne adrese još uvijek dostupna, istoj građani mogu pristupiti ovdje: usluga sakupljanja e-otpada od vrata do vrata. Usluga je namijenjena svim građanima FBiH i omogućava da sve što je teže od 5 kg predaju sa kućne adrese, više informacija građani mogu dobiti putem telefona +387 33 628 606 ili preko web stranice. I pravna lica mogu besplatno predati e-otpad, a sve što treba je da popune nalog na stranici www.zeos.ba. Dobiti će i dokumentaciju o preuzetom e-otpadu, kao dokaz da je zbrinjavanje u skladu sa zakonom.

Podsjećamo elektro, odnosno e-otpad skraćeni je naziv za stare ili pokvarene električne i elektronske uređaje i opremu koja se više ne koristi, kao što su: veš mašina, mikrovalna pećnica, tastatura, monitor, frižider, fen, mobitel, televizor, pegla, fotoaparat, kao i ostale uređaje koji rade na struju ili baterije.

E-otpad potpada pod opasni otpad, jer sadrži mnoge štetne tvari i ukoliko se ne odlaže pravilno, njegove opasne supstance mogu zagaditi tlo, zrak i vodu, te na taj način postati dio lanca ishrane. Stoga ga nije dozvoljeno odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, već je potrebno izdvojiti ga, i odložiti u neki od ZEOS-ovih uličnih kontejnera, koji se mogu pronaći na karti putem web stranice www.zeos.ba.

Reciklažom e-otpada nastaju vrijedne sirovine koje se vraćaju nazad u proces proizvodnje novih uređaja, čime se značajno smanjuje eksploatacija prirodnih resursa.


Povezane vijesti:

Početak projekta Zelena revolucija 2 – prijavite se ovdje
Obavještavamo osnovne škole FBiH o početku projekta „Zelena revolucija 2“. Cilj projekta je edukacija i usvajanje navika o pravilnom odlaganju, reciklaži i mogućnostima ponovne upotrebe e-otpada, za učenike osnovnih škola širom Federacije Bosne i Hercegovine.


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj